Nová psychiatrie

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Tábor, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002536
Zahájení projektu: 9. 10. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění psychiatrické péče poskytované v Nemocnici Tábor, a.s., ve vazbě na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné prostory psychiatrického oddělení, čímž dojde k zefektivnění a zkvalitnění psychiatrické péče poskytované v regionu bývalého okresu Tábor, potažmo v celé severní části Jihočeského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 912 754,41 Kč
Národní soukromá částka: 13 396 368,43 Kč
 
Celková částka: 89 309 123,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena