Rozvoj sociálních služeb Centrum BAZALKA o.p.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Centrum BAZALKA, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010508
Zahájení projektu: 17. 5. 2018
Ukončení projektu: 13. 10. 2023
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nabídky péče o cílové skupiny projektu, tedy osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením, prostřednictvím služby domov pro osoby se zdravotním postižením určeným pro dospělé zdravotně postižené klienty. Domov vznikne v nově vystavěné nemovitosti s charakterem velkého rodinného domu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 194 641,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 199 369,64 Kč
Národní soukromá částka: 1 599 684,82 Kč
 
Celková částka: 31 993 696,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena