ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: RUBIKON Centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000675
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Ukončení projektu: 28. 2. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění nových modelů posilování soc. soudržnosti a snižování soc. vyloučení osob v/po výkonu trestu a jejich rodin (250 os.) prostř. zapojení místní komunity (min. 400 os.).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 999 935,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 999 935,08 Kč
 
Celková částka: 5 999 870,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena