MLÝN HERBER - vývoj, výroba a uplatnění atriční mouky 2015, 2016

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Herber Mlýn, spol s.r.o.
Registrační číslo: 15/001/16220/780/000006/001
Zahájení projektu: 26. 7. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo formou experimentální části výzkumu a následně praktickou zkouškou potvrdit teoretický předpoklad potenciálu atriční mouky v oblasti zvýšené vaznosti vody v pečivu a tím prodloužení doby trvanlivosti takto vyrobeného pečiva, tj. s přídavkem atriční mouky.

Hlavním výstupem projektu je potvrzení vhodnosti :
- používání atriční mouky pro výrobu vybraných typů pečiva, u kterých byl prokázal pozitivní vliv jejího působení.
- pořízení laboratorního přístroje Alveolab pro řízení technologických postupů mouky ve výrobním procesu a pro stanovení vhodného zámelu laboratorní mlýn Perten se síty.
- dodávat atriční mouku pekařům jako koncentrát, kdy si pekaři přidají její potřebné množství do své receptury dle svých individuálních potřeb a zkušeností, nebo je možno ji kontinuálně vyrábět zároveň s běžnou pekařskou moukou přímo ve mlýně a pekařům dodávat tak již finální konstantní směs pekařské a atriční mouky vhodnou pro pečení.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 479 160,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 479 160,00 Kč
 
Celková částka: 968 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena