Komplexní recirkulační systém s rybí líhní

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Tilapia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.103/2.4/0.0/15_001/0000086
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Zemědělství

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace moderního komplexního recirkulačního systému s rybní líhní.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 981 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 993 750,00 Kč
Soukromé zdroje: 7 975 000,00 Kč
 
Celková částka: 15 950 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena