RAS Blatná 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Blatenská ryba, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.103/2.4/0.0/17_011/0000514
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Ukončení projektu: 5. 8. 2019
Téma projektu: Zemědělství

Informace o projektu

Jedná se o realizaci s předpokladem intenzivního chovu kapra, a lososovitých (popř. dalších druhů) ryb v řízeném prostředí s minimální spotřebou vody a energií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 166 375,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 722 125,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 888 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 777 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena