Recirkulační akvakulturní systém Nedvědice I

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: SALMOFARM, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.103/2.4/0.0/15_001/0000045
Zahájení projektu: 20. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Zemědělství

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nového moderního a komplexního recirkulačního akvakulturního systému včetně líhně a odchovny. Recirkulační systém obsahuje dva samostatné recirkulační okruhy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 582 475,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 860 825,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 443 300,00 Kč
 
Celková částka: 6 886 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena