Recirkulační akvakulturní systém - Stračov

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Registrační číslo: CZ.10.2.103/2.4/0.0/17_011/0000537
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zemědělství

Informace o projektu

Projektem byla pořízena kompletní technologie k chovu ryb - RAS, která byla umístěna ve stávající zemědělské budově.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 372 125,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 457 375,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 829 500,00 Kč
 
Celková částka: 3 659 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena