Recirkulační zařízení Volary

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: NDCON s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.103/2.4/0.0/16_005/0000282
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Zemědělství

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na instalaci systému RAS, který umožňuje plnou kontrolu procesu odchovu ryb počínaje rozmnožováním, odchovem od raných stádií až do komerční velikosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 158 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 386 250,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 545 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 090 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena