Slezské pohádky a legendy

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: GMINA ŚWIERKLANY
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000218
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Problém, který bychom chtěli vyřešit realizací našeho projektu je společná spolupráceobou našich škol. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace společných úkolů: dílen výtvarných, hudebních, divadelních, pracovních a literárních aktivita společných integračních výletů. Tyto akce budou motivovat účastníky k zájmu ozemi partnera, kulturu, literaturu, tradice a jazyk. Realizace těchto společnýchakcí bude mít i následný vliv na udržování kontaktu mezi partnery po ukončení projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 095,27 EUR
Veřejné zdroje ČR: 3 193,29 EUR
 
Celková částka: 21 289,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena