Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Životní prostředí 2021—2027

Operační program Životní prostředí 2021—2027

Podpora environmentálních projektů pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v období 2021–2027. Z minulého období zůstala velká část podporovaných aktivit, k tomu nově program přináší snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program je opět zaměřený zejména na veřejný sektor, nicméně v oblasti oběhového hospodářství, anebo ochrany ovzduší, dochází k zapojení soukromého sektoru.

Poslechněte si, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z OP ŽP.

 Inspirujte se úspěšnými projekty:

    

     

   

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena