Programové období 2021-2027 > Programy > Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje  a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat, která nabízí kohezní politika EU.Programové území je tvořeno na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a městy s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Na české straně patří k programovému území Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj. Jednotlivé územní jednotky odpovídají statistické úrovni NUTS 3.
 
Mezi podporované tematické oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání, podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí a people-to-people projekty. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací, podpora malých a středních podniků a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.

Výše uvedená témata jsou rozdělena do následujících priorit:
 
Priorita 1 – Inovace a konkurenceschopnost
 • Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací
 • Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky
Priorita 2 – Změny klimatu a udržitelnost
 • Prevence, zmírňování a řešení dopadů environmentálních rizik způsobených změnou klimatu
 • Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany
 • Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a potlačování invazních druhů
Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání
 • Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání
 • Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků
 • Spolupráce vysokých škol a profesních akademií
Kultura a cestovní ruch
 • Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu
 • Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti
Priorita 4 – Spolupráce a posílení vzájemné důvěry
 • Zlepšení spolupráce mezi úřady, soudy, veřejnými a státními institucemi a dalšími subjekty
 • Projekty zaměřené na setkávání
Podrobnější informace o programu naleznete na webu www.sn-cz2020.eu.

  Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena