Programové období 2021-2027 > Programy > Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (2021-2027)

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (2021-2027)

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje  a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat, která nabízí kohezní politika EU.

Mezi podporované oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání a školské projekty, podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena