Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program spolupráce ESPON 2020 již od roku 2002 podporuje evropskou územní dimenzi jako nedílnou součást rozvoje a spolupráce v Evropě. Prosazuje ji prostřednictvím důkazů, znalostí a informací o územní politice, které dává k dispozici veřejným institucím a všem zainteresovaným aktérům z oblasti politického rozhodování na všech úrovních. Program neustále pokračuje v konsolidaci monitorovací sítě (databáze) pro územní rozvoj a soudržnost (ESPON – European Spatial Observation Network) a poskytuje k využití srovnatelná, systematická a spolehlivá data o území na celoevropské úrovni.Více o projektech ESPON realizovaných v programovém období 2014–2020 se dozvíte na webové stránce programu. Projekty jsou rozděleny do kategorií podle specifických cílů programu. Zároveň je možné projekty vyhledávat podle témat.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena