Podpora z Evropské unie pro Českou republiku

Jedním z hlavních cílů Evropské unie je zvyšování životní úrovně. Prostřednictvím podpory
z evropského rozpočtu je možné získat prostředky pro svůj další rozvoj.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena