Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Technická pomoc 2021 - 2027

Operační program Technická pomoc 2021 - 2027

Smyslem OPTP je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů.
Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity.
OPTP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.


Poslechněte si, komu a jak pomáhá OP TP.©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena