Unijní programy 2014-2020

Unijní programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí. Na rozdíl od operačních programů, z kterých jsou čerpány prostředky z Evropských investičních a strukturální fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí. Ta u většiny programů vypisuje výzvy, na které je možné reagovat podáním žádosti o podporu, určuje jejich rozpočet a termíny. Podrobnosti o vybraných programech naleznete níže.

Související články

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena